Roczniak Recykling System

tel.+48 68 3273101 | tel./fax +48 68 3273099 e-mail: roczniak@roczniak.pl

Sortownie automatyczne

Sortownie automatyczne

Automatyzacja umożliwia wieloetapowy podział odpadów na dużą ilość frakcji o wysokiej czystości.

Zalety automatycznego sortowania:

 • 2-3 krotne zwiększenie wydajności,
 • większa ilość odzyskiwanych frakcji,
 • większa odzyskiwalność danej frakcji,
 • większa czystość frakcji,
 • stała wielkość odpadu w danej frakcji,
 • niższe koszty eksploatacji sortowni,
 • ograniczenie kosztów pracy,
 • mała powierzchnia sortowni dzięki zwartej konstrukcji.
 • czystość i odzysk do 98%
 • wydajność do 6t/h
 • szybki zwrot nakładów
 • łatwe zastosowanie w istniejącej sortowni
 • łatwa obsługa dzięki naszemu szkoleniu

Technologia automatycznego sortowania to kombinacja techniki spektralnej i cyfrowej oraz sortowania.

Polega ona na:

 • szybkim przesuwaniu odpadów
 • identyfikacji materiału i koloru odpadu
 • analizie komputerowej
 • segregacji dwóch lub trzech odpadów

pellenc_2

pellenc_3

 • Statystyczna analiza sortowanego strumienia odpadów
 • Kontrola strumienia odpadów w czasie rzeczywistym
 • Sterowanie wyborem menu przez ekran dotykowy

Sortowanie tworzyw sztucznych według materiału i koloru

pet

Sortowanie kartonów, różnego papieru i innych materiałów

pet2