Roczniak Recykling System

tel.+48 68 3273101 | tel./fax +48 68 3273099 e-mail: roczniak@roczniak.pl

Sortownia odpadów SR2x2

Sortownia odpadów SR2x2

Sortowacze stoją na 4 podestach pozwalającym im na wygodną pozycję pracy. Przy przenośniku znajduje się 6 szt. pojemników na kółkach o wymiarach 800x1200x1400 mm na segregowane odpady oraz 2 szt. krążące pomiędzy prasą a sortownią. Odpady z selektywnej zbiórki wrzucane są do zasypu, z którego są wybierane przez przenośnik wznosząco-sortowniczy z płynną regulacją szybkości. Sortowacze wybierają odpady, butelki PET wg kolorów, makulaturę wg rodzajów i wrzucają do pojemników. Balast pozostały na taśmie wysypywany jest do pojemnika i wywożony na składowisko. Odpady posegregowane zgniatamy i paczkujemy w prasach. Pole zajmowane przez sortownie SR1x2 ma wymiary 6,0 x 10,0 m. Pomieszczenie wymagane dla takiej sortowni musi mieć wymiary 9,0 x 18,0 x 3,2 m. Jeśli pomieszczenie takie nie jest ogrzewane możemy przewidzieć umieszczenie sortowaczy i taśmociągu sortowniczego w kabinie sortowniczej z ogrzewaniem i wentylacją.

sr2x4

sr2x2_2

sr2x2_3

sr2x2_4