Roczniak Recykling System

tel.+48 68 3273101 | tel./fax +48 68 3273099 e-mail: roczniak@roczniak.pl

Produkty

Prasy do odpadów

Produkowane przez naszą firmę prasy (belownice, zgniatarki) są uniwersalnymi, pionowymi prasami hydraulicznymi z wiązaniem ręcznym przeznaczone do zgniatania i paczkowania makulatury, PET-ów, folii, puszek, beczek.

Zastosowanie pras pozwala uzyskać:

  • 6-12 krotne zmniejszenie kosztów wywozu odpadów,
  • zmniejszenie ilości pojemników i kontenerów oraz częstotliwość ich wywożenia,
  • 5-20 krotne zmniejszenie objętości składowanych odpadów, oszczędność miejsca zajmowanego przez składowane odpady, ład i porządek.

Oprócz pras przedstawionych w ofercie produkujemy również prasy do specjalnych zastosowań.

Sortownie

To układy technologiczne maszyn i urządzeń pozwalające na segregację odpadów wg wielkości, rodzaju, koloru celem przekazania niektórych odpadów do recyklingu i zmniejszenia strumienia odpadów na składowisko.

rys_1

Sortownie przystosowane są do odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki, pozwalają odzyskać surowce wtórne i przekazać je do recyklingu.

Sortownie automatyczne

Automatyzacja polega na wyeliminowaniu ręcznego sortowania przez urządzenia automatycznie rozpoznające rodzaj, kolor lub wielkość odpadu i kierujące odpad do właściwego pojemnika lub boksu.

Sita bębnowe i wibracyjne

Oferujemy:

  • sita bębnowe i wibracyjne,
  • sita stacjonarne i mobilne,
  • sita z napędem elektrycznym i elektrohydraulicznym,
  • sita o różnych otworach,
  • sita o różnych ilościach odzyskiwanych frakcji.