Roczniak Recykling System

tel.+48 68 3273101 | tel./fax +48 68 3273099 e-mail: roczniak@roczniak.pl

Partnerzy

Roczniak Consulting Piotr Roczniak

Roczniak Consulting Piotr Roczniak ul. Wrocławska 8 55-020 Żórawina e-mail: piotr@roczniak.com.pl NIP: 929-158-98-92 REGON: 080031107 Data założenia: 01.08.2005 Firma od kilku lat profesjonalnie zajmuję się technicznym utrzymaniem nieruchomości oraz utrzymaniem infrastruktury (facility & utility management), bezpieczeństwem pracy, ppoż., ochroną środowiska, systemami zarządzania oraz optymalizacją kosztów. Jest związana z firmami produkcyjnymi różnych branż oraz z firmami doradczymi. Posiada w tym zakresie dużą wiedzę teoretyczną

Mechanika Maszyn Łukasz Roczniak

Firma Mechanika Maszyn Łukasz Roczniak współpracuje z firmą Roczniak Recykling System przy realizacji zamówień na maszyny i urządzenia do gospodarki odpadami. Mechanika Maszyn Łukasz Roczniak zajmuje się montażem, pras i sortowni u klienta, szkoleniem obsługi i przekazaniem urządzenia użytkownikowi ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, czyli: dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi, Deklaracją Zgodności i znakiem CE, kartą gwarancyjną, protokołem szkolenia obsługi, protokołem technicznego odbioru. W okresie gwaranc

Zakład Obróbki Metali ROCZNIAK

Zakład Obróbki Metali ROCZNIAK rozpoczął działalność 01.04.1987 roku. Od początku działalności produkował różne wyroby metalowe, a od 1993 roku rozpoczął produkcję maszyn i urządzeń do gospodarki odpadami. Od 1998 roku po powstaniu spółki ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM, która przejęła produkcję, Zakład Obróbki Metali ROCZNIAK ograniczył swoją działalność do projektowania, produkcji i badania prototypów maszyn i urządzeń. Przy realizacji dużych zamówień uczestniczy również w produkcji i dostawie produkowanych maszyn do klientów.