Roczniak Recykling System

tel.+48 68 3273101 | tel./fax +48 68 3273099 e-mail: roczniak@roczniak.pl

Artykuły

Zamawiający i wykonawca.

Równi partnerzy.

  To, co się dzieje w naszej gospodarce na styku publicznych zamawiających i prywatnych wykonawców, jest niebezpieczne dla tych drugich. Świadczą o tym choćby upadłości firm budowlanych realizujących inwestycje drogowe. Teraz istnieje niebezpieczeństwo rozszerzenia tych praktyk na firmy działające w branży gospodarki odpadami. Uczestniczymy w przetargach publicznych tak długo, jak długo obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Mimo wielu nowelizacji wciąż jest ona tak samo uciążliwa dla obu stron: zamawiającego i wykonawcy

Techniki zgniatania odpadów.

Co powinien wiedzieć producent i użytkownik.

mgr inż. Jan Roczniak mgr inż. Łukasz Roczniak Dla zwiększenia wydajności zgniatania istotny jest nacisk płyty tłoczącej trwale odkształcający zgniatany odpad. Wybór wielkości nacisku prasy zależy od rodzaju odpadu i powierzchni płyty tłoczącej. Bardzo ważnym parametrem prasy jest nacisk jednostkowy płyty tłoczącej, dlatego tak istotna jest konsultacja zamawiającego i producenta przed decyzją o wyborze produktu, dla osiągnięcia najlepszych efektów z procesów zbiórki, segregacji i zgniatania odpadów. Dla każdego rodzaju odpadu n

Techniki zgniatania odpadów.

Urządzenia i technologia.

mgr inż. Jan Roczniak mgr inż. Łukasz Roczniak Obowiązkiem działania człowieka zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju jest właściwa gospodarka odpadami. Odpadem staje się każdy produkt i jego opakowanie po okresie użytkowania. Rosnąca ilość odpadów z produktów o skróconych okresach użytkowania jest efektem nowoczesnych technik i technologii, a z opakowań dodatkowo wynikiem działań marketingowych. Procesy gospodarki odpadami przyspieszyły w Polsce starania o wejście do UE, a przyjęcie do niej zobowiązało do stosowania dyrektyw unijn